HELICOBACTER PYLORI

  • > Baktéria, ktorá spôsobuje vredy žalúdka a dvanástnika a rakovinu žalúdka
  • > Najčastejšia infekcia ľudského organizmu
  • > Rakovinotvorný činiteľ 1. triedy

Čo je HELICOBAKTER PYLORI

baktéria helokobakter pyloriHelicobacter pylori (ďalej len „HP“) je baktéria, ktorá je zodpovedná za väčšinu zápalových ochorení sliznice žalúdka a dvanástnika a následne vredových ochorení žalúdka a dvanástnika. Dokázalo sa, že HP je prítomný asi u 80% žalúdkových a asi u 95% dvanástnikových vredov. Jeho prítomnosť v sliznici žalúdka alebo dvanástnika skôr, či neskôr vyvolá tzv. chronický aktívny zápal (gastritídu), ktorá môže viesť neskôr k rakovine žalúdka a neskôr až rakovinu žalúdka.

Súčasná veda zatiaľ nemá 100%-nú odpoveď na otázku ako sa ľudia touto baktériou nakazia, predpokladá sa však, že je to prostredníctvom jedla a vody, ako aj od osôb ktorý trpia tzv. gastroenteritídou (akútne hnačky a zvracanie). Výskumníci našli HP aj v slinách infikovaných ľudí. Z toho vyplýva, že sa môže prenášať aj medziľudským kontaktom ako napríklad pri bozkávaní.

Infekcia Helicobacterom pylori patrí celosvetovo medzi najčastejšie sa vyskytujúce infekcie vôbec.Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer) v roku 1994 vyhlásila HP za kancerogén 1. triedy. Dôležitá je skutočnosť, že ak sa zistí prítomnosť HP v počiatočnom štádiu niektorých mikroskopických zmien v žalúdkovej sliznici a následne sa riadne prelieči, môže dôjsť ku kompletnému vymiznutiu týchto chorobných zmien. Adenokarcinóm žalúdka je druhou najčastejšou príčinou úmrtí v dôsledku rakoviny na svete a je zodpovedný za približne 750.000 úmrtí ročne.

Na Slovensku sa v rokoch 2007 – 2008 realizovala epidemiologická štúdia, ktorej predmetom zistiť výskyt HP u dospelej populácie. Výskum organizovalo OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZA ZDRAVÉ TRÁVENIE v spolupráci s Gastroentero-Hepatologickým centrom THALION v Bratislave od marca 2007 do februára 2008. V štúdii sa konštatuje, že vo svete došlo v ekonomicky rozvinutých krajinách k poklesu výskytu vredov žalúdka a dvanástnika, ako aj rakoviny žalúdka najmä vďaka zlepšenej a široko dostupnej neinvazívnej diagnostike týchto ochorení – a to prostredníctvom dychového testu.

Prostredníctvom dychového testu a zahájením skorej liečby HP sa tak zabráni vývinu rakoviny! Ak je HP úspešne liečený, opätovná infekcia je veľmi málo pravdepodobná a preto toto vyšetrenie stačí podstúpiť iba jedenkrát za život.

Zákernosť tejto infekcie, ktorá spôsobuje rakovinu žalúdka spočíva v tom, že v čase, kedy je skoro 100%-ná možnosť vyliečenia, väčšinou pacient nepociťuje žiadne ťažkosti!